Smart Industry is de naam voor een trend van automatisering, dat gebruikt wordt bij industriële fabricagetechnieken. Smart Industry maakt wat men noemt een ‘smart factory’. Binnen deze slimme fabrieken, worden machines gekoppeld en uitgelezen. Zo kan er een goed inzicht worden verkregen in wat er werkelijk in de fabriek gebeurt en kunnen de processen worden geoptimaliseerd. Dit creëert nieuwe kansen op het gebied van de waardeketen. Doorlooptijden kunnen verkort worden en er kan efficiënter gewerkt worden.

BART SMART

Binnen Bart Beugt noemen wij dit principe; Bart Smart. Bart Beugt is continue bezig met het optimaliseren van haar processen, zodat doorlooptijden verkort kunnen worden en er efficiënter gewerkt kan worden.

Bart Smart